Bedömningar av ansökningar inom Industriklivet, Negativa utsläpp är klara!

Energimyndigheten utlyser medel inom Industriklivet till projekt som vill bidra till negativa utsläpp – #klimatpositivt. Det går att söka stöd för investeringsprojekt, pilot- och demonstrationsprojekt samt genomförbarhetsstudier. Projekt som får finansiering inom Industriklivet ska bidra till att nå målet om nettonollutsläpp 2045 och i bedömargruppen är Klimpos VD, Karolina Norbeck med. 

– Det är spännande med så många intressanta projekt som kommer bidra till att Sverige blir ledande inom #kolsänkor och att vi når målet som en #klimatpositiv nation efter år 2045, säger Karolina Norbeck. Vi på Klimpo bidrar med rådgivning och att rätt personer möts, men forskningen inom #minusutsläpp är superviktig då den leder till effektivare och billigare kolsänkor, fortsätter Karolina glatt!

Du som vill bidra till negativa utsläpp är välkommen att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt inom Industriklivet. Industriklivet – negativa utsläpp omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2022 och därefter 50 miljoner kronor per år fram till 2027. Klimpos tips är SÖK!