EU investerar över 1 miljard euro i innovativa
projekt för minskade koldioxidutsläpp

EU investerar över 1,1 miljarder euro i sju storskaliga innovativa projekt inom EUs innovationsfond. Bidragen kommer att stödja projekt som syftar till att föra ut banbrytande teknologier till marknaden inom energiintensiv industri, vätgas, BECCS, CCS och förnybar energi.

Projekten finns i Belgien, Italien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige.

Stockholm Exergi – ett av de utvalda företagen

– Grattis Stockholms stad, Stockholm Exergi och Sverige önskar vi på Klimpo. Snart kommer vi att få se Sveriges första fullskaliga BECCS-anläggning i Stockholm. Stockholm Exergi har blivit tilldelade investeringsstöd för en fullskalig anläggning för infångning av biogen koldioxid. I Sverige finns potentialen att fånga in 30 miljoner ton biogen koldioxid, och det här är ett första steg!, säger Klimpos VD Karolina Unger.

– Grymt att vi har fått ja och en kvalitetsstämpel för projektet. År 2025 ska det vara klart, säger Fabian Levihn, Head of R&D på Stockholm Exergi.

>> Läs mer

Fabian Levihn

Fabian Levihn, Head of R&D på Stockholm Exergi, var en av talarna på Klimpos konferens THE Carbon Capture and Storage Conference tidigare i höst.