116 miljoner pund till ökade gröna innovationer i Storbritannien

Den brittiska regeringen satsar nu på gröna innovationer i hela landet, bland annat BECCS. Särskilt fokus blir på ökad energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp, ökad energisäkerhet och tillhandahållande av renare kraft- och värmeproduktion.

Läs mer på Bio Market Insights eller på uk.gov