Helsingborg första kommun att koppla obligation till utsläpp av växthusgaser (CO2e)