Innovation Fund

EU Innovation Fund: Lessons learnt from the first call for large-scale projects

Företag som planerar att delta i EUs Innovationsfonds nästa utlysning rekommenderas att titta på inspelningen från eventet ”Innovation Fund: Lessons learnt from the first call for large-scale projects”. Här finns en samlad analys, rekommendationer och lärdomar från den första utlysningen och under eventet lyfte man fram viktiga bästa praxis för en framgångsrik ansökan.

Find out more