Frågor och svar om CCS och stödsystemet

Energimyndigheten har samlat frågor och svar om CCS och om stödsystemet för bio-CCS. Mycket bra!