Doktorand inom strategisk bio-CCS-samverkan genom artikel 6

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

I doktorandprojektet kommer förutsättningar att utveckla en integrerad nordisk marknad för avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) att undersökas. En sådan marknad skulle skapa förutsättningar att öka nyttiggörandet av den potential för bio-CCS som framför allt finns i Sverige och Finland. Det skulle också underlätta för enskilda nordiska länder, och Norden som region, att nå uppsatta mål om nettonollutsläpp av växthusgaser.

Läs mer hos KTH