Det är något stort på gång inom CCS!

Det räcker inte att enbart sluta med fossila bränslen för att nå klimatmålet om 1,5 grader global uppvärmning. Vi måste även städa atmosfären på koldioxid genom att fånga in och lagra koldioxid. Sverige och Norge är just nu världsledande inom CCS och BioCCS och förra veckan arrangerade Klimpo och Zero Norge ett BioCCS-safari till Oslo. […]

Energimyndigheten föreslår möjlighet att sälja negativa utsläpp som genereras med statligt stöd till bio-CCS

minusutsläpp

Den som får statligt stöd för bio-CCS ska ha möjlighet att sälja negativa utsläpp på en frivillig marknad, föreslår Energimyndigheten. Energimyndigheten har utrett frågan om försäljning av negativa utsläpp som genereras genom bio-CCS, och föreslår att den som erhåller statligt stöd för bio-CCS ska ha möjlighet att sälja negativa utsläpp på en frivillig marknad. Vid […]