Stärk varumärket, inspirera andra och driv klimatarbetet framåt – bli #klimatpositiv!

LEDARSKAP • ENERGI • KLIMAT

Hos Klimpo finns unik kompetens som hjälper företag att bli klimatpositiva. Klimpos Karolina Unger (fd Norbeck) har deltagit som expert i Statens Offentliga Utredning – Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).

För att kunna bli klimatpositiv så behöver man först vara klimatneutral. Att vara klimatneutral betyder att klimatpåverkan vid en klimatkartläggning inte bidrar till den globala uppvärmningen. För att kunna göra den bedömningen behöver verksamheten och utsläppen analyseras som helhet.

Klimatpositivit innebär att en verksamhet eller förening uppfyller kriterierna för att vara klimatneutral, och utöver det har någon form av kolsänka.

Så här går det till att ta ett klimatpositivt initiativ:

Ni har nu tagit ett klimatpositivt initiativ och arbetar mot att bli klimatpositiva, vilket kommer att presenteras på Klimatkartan.

Kontakta oss för mer information!

För Klimatpositivt initiativ för fastigheter kan ni även kontakta Karolina P. Förvaltning AB.

klimat