Lagring av 15 000 ton koldioxid till havs provas för första gången i Danmark

Greensand

I ett uttömt oljefält i den danska delen av Nordsjön ska 15 000 ton koldioxid pumpas ner och lagras, i ett arbete som inleddes under onsdagen. Det rapporterade Danmarks Radio. Oljebolaget Ineos har av danska myndigheten Energistyrelsen fått tillåtelse att pumpa ner och lagra 15 000 ton koldioxid i oljefältet Nini, cirka 25 mil väster om […]

Energimyndigheten söker utredare inom industrins klimatomställning med fokus på CCS

Energimyndigheten

Energimyndigheten förstärker nu arbetet inom CCS och bio-CCS med bakgrund i uppdrag om att vara ett nationellt centrum för CCS samt att förbereda för ett stödsystem för bio-CCS. Sedan tidigare finns ytterligare arbete med CCS hos myndigheten inom bl.a. Industriklivet, där Energimyndigheten sedan 2019 har haft möjlighet att ge bidrag till åtgärder för att uppnå […]

Ansökningar om tillstånd att lagra koldioxid i Nordsjön

Det norska Olje- och Energidepartementet har tagit emot ansökningar från fem företag i samband med utlysningen av ett område i Nordsjön relaterat till lagring av koldioxid på norska kontinentalsockeln. — Det stora intresset för koldioxidlagring på NCS är glädjande. Att vi regelbundet får ansökningar om att annonsera ut områden och att lagra koldioxid i dessa […]

Utfasning av fossila bränslen avgörande för klimatomställningen

En etablering av en e-metanolfabrik vid Dåva Kraftvärmeverk där infångad koldioxid från förnybara källor används som råvara kan bidra till en väsentlig minskning av koldioxidutsläppen, skriver representanter för Umeå Energi i en insändare i VK. En etablering av en e-metanolfabrik vid Dåva Kraftvärmeverk där infångad koldioxid från förnybara källor används som råvara kan bidra till en […]

Boxon och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Boxon

Förpackningsföretaget Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppscertifikat. Det gör att Boxon kan kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på andra sätt. – Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av 1 000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen. Det har vi gjort eftersom vi ser CCS […]

Norge må tenke gigatonn

Kari-Lise Rørvik

Neste år realiseres Langskip – norske statens satsning på fullskala CO2-fangst og -lagring. Men Norge må holde gasspedalen nede og modne frem de neste lagrene på norsk sokkel for å ta imot større volumer av CO2 fra Europa, mener CLIMITs Kari-Lise Rørvik. Norge har vært modig og satset på teknologiutvikling over veldig mange år for […]

Det är något stort på gång inom CCS!

Det räcker inte att enbart sluta med fossila bränslen för att nå klimatmålet om 1,5 grader global uppvärmning. Vi måste även städa atmosfären på koldioxid genom att fånga in och lagra koldioxid. Sverige och Norge är just nu världsledande inom CCS och BioCCS och förra veckan arrangerade Klimpo och Zero Norge ett BioCCS-safari till Oslo. […]

Energimyndigheten föreslår möjlighet att sälja negativa utsläpp som genereras med statligt stöd till bio-CCS

minusutsläpp

Den som får statligt stöd för bio-CCS ska ha möjlighet att sälja negativa utsläpp på en frivillig marknad, föreslår Energimyndigheten. Energimyndigheten har utrett frågan om försäljning av negativa utsläpp som genereras genom bio-CCS, och föreslår att den som erhåller statligt stöd för bio-CCS ska ha möjlighet att sälja negativa utsläpp på en frivillig marknad. Vid […]

Denmark to put CO2 in seabed in step towards carbon negativity

The Danish flag (Pic: Silje Bergum Kinsten/Norden.org)

Denmark wants to suck more carbon dioxide out of the air than it emits by 2050 and store it in old North Sea oil and gas fields. Fossil fuel companies Total, Ineos and Wintershall DEA will try to store millions of tons of carbon dioxide in the sandstone of old oil and gas reservoirs in the North […]