Klimatkartan

Climate Positive Map

På Klimatkartan (Climate Positive Map) presenterar vi alla KLIMPO-abonnenter som kolsänkeföretag eller som ett företag som har tagit ett klimatpositivt initiativ.