THE Bio Carbon Capture & Storage Conference

Stockholm

Hur har året gått - vilka klimatpositivta initiativ har tagits? Hur går forskningen framåt? Vi lyssnar till exempel på #klimatpositiva initiativ inom industri, fastigheter och energi.