För att klara den globala uppvärmningen inom de ramar som har beslutats i Parisavtalet krävs #klimatpositiva initiativ – att mer koldioxid tas upp än vad som genererats – #kolsänkor gör #klimatpositivt möjligt genom koldioxidinfångning och lagring.