EU-forslag vil detaljstyre CO₂-lagring på norsk sokkel

EU-kommisjonen har lagt frem forslag som innebærer at EU-regler vil detaljstyre hvem som skal kunne lagre CO₂ på norsk sokkel, og hvordan lagringen skal skje. Både oljenæringen og Olje- og energidepartementet jobber nå med å få oversikt over hva forslagene vil bety for fremtidig karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge. Det skriver Alf Ole Ask.

Det er som ledd i den omfattende «Net-Zero Industry Act» at Kommisjonen foreslår regler som den også mener vil være EØS-relevante. EU setter her et mål om at de innen 2030 skal lagre 50 millioner tonn CO₂ årlig innenfor EU. Dette skal økes når avtalen blir en del av EØS. Det vil si når olje- og gassnasjonen Norge blir omfattet av de reglene som EU vedtar.

>> Läs mer hos Energi og Klima

CO₂-injeksjon har man drevet på med på Sleipner på norsk sokkel i mange år. Nå vil EU lage regler for dette som kan omfatte Norge gjennom EØS. Foto: Kjetil Alsvik, Equinor

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter