Våra tjänster

Föredrag

Inspireras för att driva klimatarbetet framåt – hyr in oss som talare eller moderator.

Jah

Inspiration • Driv • Klimat

Behöver ni någon som inspirerar klimatarbetet och berättar mer om kolsänkor och klimatpositivt eller något som modererar ert energi- eller klimatevent? Vi på Klimpo hjälper till!

Expertisområden

Våra experter kan till exempel anlitas som:

  • Föredragshållare
  • Moderator
moderator studio

Tillsammans leder vi verksamheten mot #klimatpositivt!

Kontakta oss för mer information