Nätverket

Klimatkvinnor

Alla behövs!

Kort om Klimatkvinnor:

  • Nätverket är tvärvetenskapligt för att bredda intryck, kunskap och nätverk inom klimatarbete – alla behövs!
  • Inom Klimatkvinnor kan vi visa upp det klimatarbete som görs i Sverige och stärka möjligheterna till erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt kring effektiva åtgärder för ökad jämställdhet i våra organisationer.
  • Nätverket startades för att driva arbetet framåt för ett #klimatpositivt Sverige år 2045, för en jämställd arbetsmarknad samt som en del i Klimpos engagemang i Equal by 30.
Karolina-Heather