Klimatkvinnor

Klimatkvinnor2022-01-17T17:42:50+01:00
Klimatkvinnor

Nätverket Klimatkvinnor

Nätverket Klimatkvinnor är tvärvetenskapligt för att bredda intryck, kunskap och nätverk inom klimatarbete – alla behövs! Inom Klimatkvinnor kan vi visa upp det klimatarbete som görs i Sverige och stärka möjligheterna till erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt kring effektiva åtgärder för ökad jämställdhet i våra organisationer.

Nätverket Klimatkvinnor startades för att driva arbetet framåt för ett #klimatpositivt Sverige år 2045, för en jämställd arbetsmarknad samt som en del i KLIMPO Klimatpositivt & Kolsänkors engagemang i Equal by 30. Syftet med Equal by 30 – initiativet är att samla regeringar, företag och andra organisationer kring målet ”Equal by 30” och kopplat till det synliggöra vad olika aktörer gör i praktiken för att nå uppsatta jämställdhetsmål inom Clean Energy. Svenska regeringen och kanadensiska regering är drivande i arbetet. Klimatkvinnor kommer självklart att stötta detta arbete.

Kort om Klimatkvinnor:

  • Vi löser den klimatutmaning vi står inför
  • Vårt forum är LinkedIn
  • Varje år utses årets Klimatkvinna som aktivt arbetar med jämställdhet/klimatet av styrgruppen
  • Vi anordnar en konferens/ett seminarium/ett evenemang per år

Är du Klimatkvinna? Bli Medlem!

Årets Klimatkvinna

Mycket arbete, forskning och utredningar sker inom klimatet – stora som små insatser i de flesta sektorer. Vi vill visa på goda exempel på klimat- och jämställdhetsarbete, utfört av kvinnor, som en del i att driva klimatarbetet framåt.

Året 2020 och 2021 blev Covid-19-år trots flertalet insatser inom klimatet. Därför är det kanske nu ännu viktigare att lyfta dessa goda klimatinitiativ. Exempelvis togs initiativ till att 180 politiska beslutsfattare, företagsledare, fackföreningar, organisationer och tankesmedjor gick samman för att bilda en europeisk allians för en grön återhämtning. Bland dessa namn syns flertalet framstående kvinnor som ser detta som en möjlighet att omvärdera vårt samhälle – och skapa en ny modell för välstånd, byggd på gröna principer. Sveriges budgetproposition för 2022 bygger också på grön omställning. Mycket klimatarbete görs och det görs ofta av kvinnor – detta vill vi visa mer av!

För att belysa klimat- och jämställdhetsarbetet och särskilt kvinnligt sådant så utses varje år Årets Klimatkvinna. Årets Klimatkvinna är verksamhetsoberoende och kan vara allt från förskollärare till professor.

Årets klimatkvinna ska:

  • Stå för båda delar – klimat- och jämställdhetsarbete
  • Gjort något konkret för klimatet och/eller jämställdhet, litet som stort
  • Klimat/jämställdhetsarbetet ska vara en del av affären, integreras eller ett medel för att nå affärsnytta

Nomineringar och utdelning av utmärkelsen för 2021/2022

Nomineringarna till Årets Klimatkvinna 2021 har avslutats. På grund av pandemiläget delades utmärkelsen inte ut under 2021 utan kommer att delas ut under Klimatkvinnors årsmöte/konferens 2022. Mötet var planerat till mars 2022 i Stockholm men situationen i samhället idag har lett till att vi nu beslutat att skjuta på det ytterligare.

Vi ser fram emot att kunna träffas på riktigt och inspireras och lära av varandra under detta möte. Vi återkommer med uppdateringar och nytt datum för mötet. Följ Klimatkvinnor på LinkedIn för mer information och uppdateringar.

Ta hand om er!

// Styrgruppen för Klimatkvinnor

Karolina Unger, Klimpo, Sofia Backéus, LRF Skogsägarna, Karin Medin, Söderenergi, Julia Ahlrot, Växjö Energi, Sara Davidsson, Midroc, Maria Iwarsson Wide, Skogforsk, Isabella Gustafsson, Energimyndigheten, Camilla Jacobson, Nordea, Therese Knapp, COOP, Teresa Mattisson, Klövern, Anna Bellucci Feijen, Projektstaben, Malin Fredriksson, Klimpo

Till toppen