Nätverket

Klimatkvinnor

Alla behövs!

Nätverket Klimatkvinnor är tvärvetenskapligt för att bredda intryck, kunskap och nätverk inom klimatarbete – alla behövs!

Inom Klimatkvinnor kan vi visa upp det klimatarbete som görs i Sverige och stärka möjligheterna till erfarenhetsutbyte nationellt och internationellt kring effektiva åtgärder för ökad jämställdhet i våra organisationer.

Nätverket Klimatkvinnor startades för att driva arbetet framåt för ett #klimatpositivt Sverige år 2045, för en jämställd arbetsmarknad samt som en del i Klimpos engagemang i Equal by 30

Syftet med Equal by 30 – initiativet är att samla regeringar, företag och andra organisationer kring målet ”Equal by 30” och kopplat till det synliggöra vad olika aktörer gör i praktiken för att nå uppsatta jämställdhetsmål inom Clean Energy.

Kort om Klimatkvinnor:

  • Vi löser den klimatutmaning vi står inför
  • Vårt forum är LinkedIn
  • Varje år utses årets Klimatkvinna som aktivt arbetar med jämställdhet/klimatet av styrgruppen.
  • Vi anordnar en konferens/ett seminarium/ett evenemang per år. På grund av pandemin har detta dessvärre fått vänta. 
karolina-unger