Stärk varumärket, inspirera andra och driv klimatarbetet framåt – bli ett kolsänkeföretag med BECCS eller biokol!

PROJEKTLEDNING • KOLSÄNKOR • KLIMAT
Hos Klimpo finns unik kompetens som hjälper företag att bli klimatpositiva. Klimpos Karolina Unger (fd Norbeck) har deltagit som expert i Statens Offentliga Utredning – Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4). Kolsänkor gör klimatpositivt möjligt.
Det finns olika typer av kolsänkor, både storskaliga Beccs (Bio Energy Carbon Capture and Storage) BECCS och småskaliga som att nyttja biokol och växter.

Vi på Klimpo har erfarna projektledare som hjälper Er med:

  • Klimatberäkningar
  • Förstudier för att bli ett kolsänkeföretag
  • Rådgivning, projektledning och delprojektledning vid projekt för kolsänkeanläggningar som BECCS & pyrolysanläggningar för biokol – från förstudie till driftsättning.

Ni har nu tagit klivet mot att bli ett kolsänkeföretag och arbetar mot att erbjuda minusutsläpp vilket kommer att presenteras på Klimatkartan.

Kontakta oss för mer information!

Projektledning