Om oss

Om Klimpo

Klimpo är ett forum för #klimatpositivt och #kolsänkor. Hos oss möts såväl influencers, företagare och experter. Vi arbetar för bättre villkor och förutsättningar för klimatpositiva initiativ och kolsänkor genom politiskt påverkansarbete, våra nätverk och rådgivning.

Karolina - kontoret (1)

Klimpo leder vägen mot ett klimatpositivt Sverige!

Nettonoll utsläpp 2045.

Sverige ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast år 2045 för att sedan bli klimatpositivt och då ta upp mer koldioxid än man som nation släpper ut. Klimathotet är vår tids största fråga och vi på Klimpo vill vara en del av lösningen – vi vill till och med leda vägen.

Med hjälp av våra konsulter jobbar vi fram just er väg mot klimatpositivt genom: utbildning, rådgivning, omvärldsbevakning och konsultuppdrag. Vi är delaktiga i, och projektleder, utredningar och projekt inom BECCS och biokol.

Podcast, nätverk och konferenser

Klimpo producerar podcasten Klimatpositivt! med olika spännande gäster. Under våren får vi bland annat besök av Karina Antin, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Erik Florman, Akademiska Hus, och Gry Møl Mortensen, RISE, tidigare Statsgeolog på SGU.

Vi erbjuder flera nätverk som till exempel Klimatkvinnor, BECCS, Kolsänkor och Klimatpositiva initiativ.

Vi arbetar internationellt, främst i Norden, då Norden AB tillsammans kan bli Europas kolsänka.

Karolina-Fredrik
medarbetare

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt för kolsänkor och klimatpositivt!

Genom att anordna konferenser som THE Bio Carbon Capture & Storage Conference och olika nätverksträffar bidrar vi till att företag och organisationer träffas och utbyter kunskap och idéer, skapar intresse för våra frågor och knyter kontakter för att tillsammans kunna möta de utmaningar vi står inför.

Vi är övertygade om att vi alla kan bidra till ett klimatpositivt Sverige och tillsammans driver vi utvecklingen framåt för kolsänkor och klimatpositivt.

Alla behövs!

Vi erbjuder flera nätverk som till exempel Klimatkvinnor, BECCS, Kolsänkor och Klimatpositiva initiativ.

Vi arbetar internationellt, främst i Norden, då Norden AB tillsammans kan bli Europas kolsänka.

IMG_4971

Mot ett klimatpositivt Sverige 2045!

Sverige ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast år 2045 för att sedan bli klimatpositivt och då ta upp mer koldioxid än man som nation släpper ut. Vi vill leda vägen och göra detta möjligt. Följ med på på resan mot ett klimatpositivt Sverige år 2045!