Hands

Klimpo leder vägen mot ett #klimatpositivt Europa!

Klimpo är ett forum för #klimatpositivt och #kolsänkor. Hos oss möts såväl influencers, företagare och experter. Vi arbetar för bättre villkor och förutsättningar för klimatpositiva initiativ och kolsänkor genom politiskt påverkansarbete, våra nätverk och rådgivning.

Sverige ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast år 2045 för att sedan bli klimatpositivt och då ta upp mer koldioxid än man som nation släpper ut. Klimathotet är vår tids största fråga och vi på Klimpo vill vara en del av lösningen – vi vill till och med leda vägen

Med hjälp av våra konsulter jobbar vi fram just er väg mot klimatpositivt genom: utbildning, rådgivning, omvärldsbevakning och konsultuppdrag. Vi är delaktiga i, och projektleder, utredningar och projekt inom BECCS och biokol.

Podcast, nätverk och konferenser

Vi producerar även podden Klimatpositivt! med olika spännande gäster.

Klimpo erbjuder flera nätverk; Klimatkvinnor, BECCS, Kolsänkor och Klimatpositiva initiativ.

Vi arbetar internationellt, främst i Norden, då Norden AB tillsammans kan bli Europas kolsänka.

Genom att anordna konferenser som THE Bio Carbon Capture & Storage Conference och olika nätverksträffar bidrar vi till att företag och organisationer träffas och utbyter kunskap och idéer, skapar intresse för våra frågor och knyter kontakter för att tillsammans kunna möta de utmaningar vi står inför.

Vi är övertygade om att vi alla kan bidra till ett #klimatpositivt Sverige och tillsammans driver vi utvecklingen framåt för kolsänkor och klimatpositivt.

Kontakta oss om ni som företag vill vara med på resan!

Ta kontakt med oss

 

KLIMPO Klimatpositivt & Kolsänkor AB är en del av Koncernen Klimatpositivt Kapital AB.