Klimpo är ett forum för klimatpositivt & kolsänkor – här möts såväl influencers, företagare som experter på våra nätverksträffar!

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt för kolsänkor och klimatpositivt. I våra nätverk träffas vi för att lära av varandra om kolsänkor & klimatpositivt, skapa intresse, knyta kontakter, diskutera och för att möta utmaningar tillsammans. Alla kan vi bidra för ett #klimatpositivt Sverige.

Kontakta oss för ett KLIMPO-abonnemang för att bli en del av Klimpo och våra nätverk!

Nätverk – Klimatpositiva initiativ

Kolsänkenätverk

Klimatkvinnor