Vill ni vara med på resan mot ett klimatpositivt Sverige 2045?

Hos Klimpo finns unik kompetens som hjälper företag att bli klimatpositiva. Klimpos Karolina Norbeck har deltagit som expert i Statens Offentliga Utredning – Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).
 
Alla kan vi bidra för ett #klimatpositivt Sverige. Ni kan ta ett klimatpositivt initiativ och bli klimatpositiva. Som klimatpositiva tar då upp mer koldioxid än vad ni genererar – ni bidrar till minusutsläpp genom era val. Ni kan även bli ett Kolsänke-företag som erbjuder kolsänkor – kolsänkor gör klimatpositivt möjligt genom att de binder in kol som sedan lagras. Är ni nyfikna på att ta ett klimatpositivt initiativ eller att bli ett Kolsänke-företag så kan vi på Klimpo stötta er.

Kontakta oss för mer information!

IDÉVERKSTAD

Tillsammans tar vi fram vägen för att bli ett #kolsänkeföretag eller #klimatpositiv

BLI KLIMATPOSITIV

Tillsammans tar vi ett #klimatpositivt initiativ och blir klimatpositiva

PROJEKTLEDNING

Tillsammans skapar vi processer för kolsänkor & kolsänkeprodukter

INTERIMSTJÄNST

Tillsammans leder vi verksamheten mot klimatpositivt