Våra tjänster

Tjänster

Vill ni vara med på resan mot ett klimatpositivt Sverige 2045?

Karolina - kontoret (1)

Vi hjälper er

Hos Klimpo finns unik kompetens som hjälper företag att bli klimatpositiva. Klimpos vd Karolina Unger (fd Norbeck) har bland annat deltagit som expert i Statens Offentliga Utredning – Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4).

Vi kan alla bidra till arbetet mot ett #klimatpositivt Sverige. Som företag kan ni till exempel ta ett klimatpositivt initiativ och bli klimatpositiva. Som klimatpositiva tar ni upp mer koldioxid än vad ni genererar – ni bidrar till minusutsläpp genom era val. Ni kan även bli ett kolsänkeföretag som erbjuder kolsänkor. Kolsänkor gör klimatpositivt möjligt då kolsänkorna binder in kol som sedan lagras. Är ni nyfikna och vill veta mer om hur ni kan ta ett klimatpositivt initiativ eller bli ett kolsänkeföretag så kan vi på Klimpo stötta er.

Vi erbjuder

  • Bli klimatpositiv: Tillsammans tar vi ett klimatpositivt initiativ och blir klimatpositiva.
  • Projektledning: Projektledning och delprojektledning vid projekt för kolsänkeanläggningar som BECCS och pyrolysanläggningar för biokol samt CCUS – från förstudie till driftsättning. 
  • Projektansökningar: Vi hjälper dig med dina ansökningar.
  • Interimstjänster: På Klimpo finns kompetens inom ledarskap, energi och klimat.
  • Idéverkstad: Planera vägen mot att bli kolsänkeföretag eller #klimatpositivt genom en skräddarsydd idéverkstad med våra experter.
kontakt

Tillsammans leder vi verksamheten mot #klimatpositivt!

Kontakta oss för mer information