14 företag: ”Bio-CCS spelar en avgörande roll”

Vattenfall Jordbro
Foto: Vattenfall. Jordbro är ett av de största kraftvärmeverken i Sverige som producerar fjärrvärme och el enbart från biobränslen.

En ny industri för koldioxidinfångning och lagring växer fram och den är en viktig del av lösningen på klimatutmaningen. Nytt tar tid, men vilja finns och ett intensivt arbete pågår. Det skriver vi tillsammans med 13 företag i Second Opinion.

Genom att avskilja biogen koldioxid (Bio-CCS) i svenska kraftvärmeverk och lagra i säkra slutlager har Sverige en unik möjlighet att städa atmosfären på de historiska utsläpp mänskligheten gett upphov till. Detta är en nödvändighet för att nå de klimatmål Sverige och Europa har satt upp om klimatpositivt till efter år 2045 respektive 2050.

Över 30 miljoner ton biogen koldioxid kan vi avskilja i Sverige årligen och undertecknade företag står för ca 6 % av Sveriges totala potential. De flaskhalsar gällande transport och lagring, som beskrivs i artikeln ”Lagringsplatser saknas för infångad koldioxid” publicerad i DN 2022-10-06, är visserligen riktiga, men de är inte oöverkomliga. Idag pågår intensiva samarbeten i Sverige och i Norden för att överbrygga de hinder som finns och skapa en trygg, klimatvänlig och kostnadseffektiv värdekedja, från avskiljning till slutlager. Vi är därför övertygade om att vid öppnandet av Sveriges första Bio-CCS anläggning kring år 2026 kommer den värdekedjan att vara på plats.

Ett 20-tal svenska anläggningar har fått beviljat stöd inom ramen för Industriklivet för förstudier gällande förutsättningarna för Bio-CCS på befintliga anläggningar. Detta arbete sker i tät dialog och i samarbete med andra aktörer. I bland annat Gävle Hamn och Göteborgs Hamn pågår utvecklingen av logistikkluster dit koldioxiden kan transporteras på tåg, lastbilar, fartyg och pipelines för mellanlagring innan det skeppas vidare med fartyg till slutlagring.

– Energimyndigheten kan inom Industriklivet ge stöd till projekt som bidrar till permanenta negativa utsläpp av växthusgaser. Myndigheten har gett stöd till ca 30 projekt fördelat på ca 20 anläggningar, gällande möjlighet att skapa framtida negativa utsläpp genom Bio-CCS. Detta handlar om både förstudier och pilotprojekt. Mila Brandt, Enhetschef, Energimyndigheten

Green Cargo har redan idag möjlighet att transportera koldioxid med tåg från exempelvis Stockholm till Göteborg för omlastning till fartyg på cirka fem timmar. För att effektivisera fartygstransporter från exempelvis Gävle Hamn utreder flera rederier möjligheten att ankra och fylla på sina fartyg i flera hamnar längs med vägen till slutlagring. Koldioxiden kan därför transporteras från ostkusten till slutlagring i Nordsjön avsevärt mycket effektivare än vad som anges i artikeln ”Lagringsplatser saknas för infångad koldioxid”. Den här typen av kluster och samarbeten mellan aktörer är under uppbyggnad på flera platser runt om i Sverige idag, vilket borgar för en god framtid för Bio-CCS.

Utvecklingen av nya slutlager för koldioxid går även den i snabb takt och nya aktörer har dykt upp i Storbritannien, Norge, Nederländerna, Danmark och på Island de senaste åren. Även de baltiska staterna är intresserade och studier pågår för att finna lämpliga lagringsplatser öster om Sverige. Men för att driva utvecklingen framåt och få lagringsaktörerna att våga ta investeringsbeslut krävs en visad beslutsamhet från energibolagen i Sverige och svenska staten.

Vi vill påstå att den beslutsamheten finns, att de nödvändiga samarbetena redan är på plats och att hela värdekedjan är mogen. Det är mycket viktigt att hela samhället ställer om och att vi minskar våra utsläpp. Men det räcker inte. Utöver det behöver vi även negativa utsläpp, och där spelar Bio-CCS en avgörande roll.

>> Second Opinion hittar du här

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter