Ett steg närmare att förverkliga Stella Maris CCS

Stella Maris

Tillsammans med Wintershall Dea har Altera Infrastructure ansökt om en koldioxidlagringslicens i Nordsjön för ”Havstjerne”-projektet. Alteras Stella Maris CCS-lösning är skräddarsydd för att samla in, transportera, injicera och lagra 10 miljoner ton CO2 per år med hjälp av strategiskt placerade insamlingshubbar och stora CO2-bärare för transport till säker och permanent lagring till havs. >> Läs […]