Forskare: Det behövs 1 300 gånger mer negativa utsläpp

Climeworks

Till år 2050 behövs 1 300 gånger mer teknisk infångning och lagring av koldioxid än hittills planerat – lågt räknat. Det visar en ny rapport där forskare för första gången har analyserat världens planer på att genomföra negativa utsläpp. Men viktigare för att undvika farliga klimatförändringar är något helt annat. Rapporten analyserar nuvarande forskning om negativa […]

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Dava-kraftvarmeverk

En helt ny fabrik för metanoltillverkning kan bli verklighet genom ett samarbete mellan Umeå Energi och företaget Liquid wind. Koldioxid från el- och värmeproduktionen vid Dåva kraftvärmeverk ska nyttjas som råvara i processen. En inledande förstudie visar att etableringen kan bli ett mycket viktigt bidrag för att nå Umeå Kommuns klimatmål och en minskning av […]