Hur ser världen ut 2030? Det frågar sig företrädare för näringslivet.

Debatt: Omställningen är här – dags för politiken att leverera

Sveriges viktigaste klimatinsats är att gå i täten för lösningar som kan omsättas inom EU eller globalt och att EU-politiken möjliggör denna omställning och här ska nordiska arbetet användas strategiskt. 2030 finns ledande koncept i gång för materialåtervinning, förnybara drivmedel, produktion av byggnader med lågt klimatavtryck och infångning och användning av koldioxid (CCS och CCU) från cementtillverkning och avfallshantering samt för permanenta negativa emissioner baserat på bioenergi (bio-CCS).

Samarbete och goda exempel ger konkurrensfördelar som sprids. Då ser vi nya gemensamma affärsmodeller mellan företag och ännu närmare samarbete mellan forskning och näringsliv. För att Sverige ska kunna lämna ett avgörande bidrag till hur vi kan hantera de svåra utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader behöver vi bland annat se över konkurrenslagstiftningen, och möjlighet för avdrag för forskning och utveckling.

Näringslivet och politikerna måste engagera sig strategiskt i EU:s arbete för att påskynda klimatomställningen.

Det skriver Ylva Wessén, vd och koncernchef, Folksam, Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen och Anders Fredriksson, vd, Löfbergs, i en debattartikel i Dagens Industri. 

Läs hela artikeln här

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter