Spännande exjobb i en framtidsbransch!

Integration av bio-CCS vid BillerudKorsnäs bruk i Gävle

Den här studien syftar till att undersöka hur koldioxidinfångning och lagring, CCS, skulle kunna implementeras på BillerudKorsnäs fabrik i Gävle och hur det skulle påverka fabrikens energibalans i form av fjärrvärmeleverans mot Gävle stad samt energiförbrukningen on-site.

Följande frågeställningar bör undersökas i projektet:

  • Vilken utsläppskälla är mest effektiv för koldioxidinfångning?
  • Hur ska man driva CCS-processen?
  • Hur kan CCS-processen integreras med befintlig process?
  • Vad får det för konsekvenser på brukets energiförbrukning?
  • Vad får det för konsekvenser på fjärrvärmeleveranser från bruket?
  • Teknoekonomisk utvärdering av konceptet.

Läs mer och ansök

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter