Carbon Centric – Først i Europa med karbonfangst på bioforbrenning

CarbonCentric
Carbon Centric skal fange CO2 fra Vardars bioforbrenningsanlegg på Hønefoss.

Først i Europa med karbonfangst på bioforbrenning

Carbon Centric skal fange CO2 fra Vardars bioforbrenningsanlegg på Hønefoss. Prosjektet blir Europas første av sitt slag med en planlagt produksjonsstart i 2024. Når anlegget er i full drift, vil det skilles ut 8-9 tankbiler med flytende CO2 per dag (80-90 000 tonn/år). Dette blir Carbon Centrics andre fangstanlegg.

Carbon Centric skal etablere et anlegg på Vardar Varmes forbrenningsanlegg for biomasse på Treklyngen industripark, rett utenfor Hønefoss. Med dette vil de rense mer enn 90 prosent av CO2-utslippene fra forbrenningsprosessen.

– Prosjektet er unikt fordi man renser CO2 fra en allerede bærekraftig kilde. Dette åpner for en rekke muligheter, som blant annet å lage sertifikater for såkalte negative utslipp. Dette er et godt eksempel på hvordan fjernvarmesektoren kan forbli best i klassen på klima, sier Kenneth Juul, CCO i Carbon Centric.

Kenneth Juul
Kenneth Juul, CCO i Carbon Centric.

Attraktiv forretningsmodell

Med etablering av nye industrielle kunder i industriparken, vil Vardar Varme øke energiproduksjonen fra 50-60 GWh opp mot 200 GWh. Utslippene av biogen CO2 øker da opp mot 80 – 90 000 tonn i året, og Vardar Varme så mulighetene for å realisere karbonfangst i samarbeid med Carbon Centric.

– Med karbonfangst vil fjernvarmen få en positiv klimaeffekt. Det er banebrytende, sier Kjetil Bockmann, daglig leder i Vardar Varme.

For Carbon Centric er avtalen et bevis på at deres forretningsmodell er attraktiv i markedet. Fra før har de avtale om å bygge verdens første fullskala karbonfangstangstanlegg for avfallsforbrenning i Rakkestad, et anlegg som settes i drift i løpet av 2023. Carbon Centric vil bygge, eie og drifte anlegget. En tilsvarende modell skal benyttes på Treklyngen.

Best i klassen

Carbon Centric ble etablert i 2021 og tilbyr modulbaserte karbonfangstanlegg med fangst opp mot 120 000 tonn CO2 per år per modul. Fanget CO2 selges enten til industri, som i dag bruker fossil CO2, eller den rutes til aktører som kan lagre den permanent.

– Det er fortsatt tilgjengelighets- og logistikkutfordringer med lagring, så i påvente av gode løsninger er det naturlig å se på ulike typer av bruk. Bruk av CO2 med biogent opphav er fornuftig fordi den fortrenger den fossile CO2-en som i dag brukes i industrien, sier Juul.

Carbon Centric planlegger å etablere karbonfangstanlegget på Treklyngen i løpet av 2024. Juul har sterk tro på at avfall- og bioforbrenningsbransjen kan bidra til å redusere klimagassutslippene.

– Vi opplever sterk interesse for våre produkter og tjenester. Vi gjør det enkelt og attraktivt for utslippspunktene å starte med fangst, slik at de selv kan fokusere på å utvikle sin egen kjernevirksomhet. Det er vinn-vinn for alle parter, inkludert klimaet, avslutter Juul.


For mer informasjon, kontakt:

Carbon Centric

  • Etablert i 2021 av et gründerteam og kraftprodusenten Østfold Energi,
  • Spesialiserer seg på å utvikle klimapositive prosjekter med karbonfangst fra avfall- og bioforbrenning.
  • Selger også nøkkelferdige fangstanlegg, samt leverer karbonfangst som tjeneste.
  • Samarbeider med teknologipartnerne KANFA og Slåttland Mekaniske
  • Har to prosjekter i porteføljen med årlig fangstkapasitet opp mot 90 000 tonn CO2 fra 2024. Selskapet har betydelige internasjonale ambisjoner.

Vardar Varme

  • Etablert 2016 som et 100 % eid datterselskap av energikonsernet Vardar AS
  • Leverer om lag 50 GWh varme til Hønefoss by og ca 3 GWh fjernvarme på Vestfossen
  • På Follum har man en «Multibrenselkjele – MBK» på 35 MW som produserer høytrykksdamp ved forbrenning av sortert treavfall (RT flis). Anlegget ble bygget som en integrert del av Norske Skog Follum sin papirfabrikk, som ble avviklet i 2013.
  • Det jobbes med nye industrietableringer på Treklyngen, slik at leveransene vil øke opp mot anleggets kapasitet.
  • I tillegg jobbes det med strømproduksjon på Follum, slik at anlegget får ytterligere økt driftstid og blir et 100 % biogent kraftvarmeverk.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter