ABB och Captimise banar väg för utfasning av fossila bränslen inom cementindustrin

ABB och Captimise utökar sitt samarbete för att driva på införandet av kostnadseffektiv teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS) inom cementindustrin. Enligt ett samförståndsavtal kommer de två företagen att utveckla screening-, genomförbarhets- och Frontend-utveckling and designstudier.

Ledare från de två företagen. Bild: Captimise och ABB

Initiativet kommer att hjälpa cementproducenter att identifiera lämpliga och kostnadseffektiva tekniker för avskiljning av koldioxid som täcker hela koldioxidkedjan, från avskiljning, kondensering och buffertlagring till transport, permanent lagring och användning.

>> Läs hela pressmeddelandet

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter