Anmälan om statsstödsprövning formellt inskickad till kommissionen

Den 9 april skickade Regeringskansliet in en formell anmälan om statsstödsprövning av det nya stödet för bio-CCS genom omvänd auktion till EU-kommissionen. Nu har kommissionen maximalt två månader på sig att fatta ett beslut, om inte ytterligare kompletteringar tillkommer. Det skriver Energimyndigheten.

EU

Regeringen behöver därefter besluta om förordningen och i nästa steg kommer Energimyndigheten ta beslut om kompletterande föreskrifter.

Energimyndigheten har under våren bistått Regeringskansliet med att ta fram de slutliga underlagen som beskriver hur stödsystemet kommer att fungera och den kontext som stödsystemet är tänkt att verka inom. Några av de synpunkter som kom fram i remissen om förordning och föreskrifter är omhändertagna, vilket har resulterat i ett mer flexibelt stöd.

Förändringar i stödsystemet efter remissynpunkter:

Den aktör som har säkerställt annan finansiering, offentligt stöd eller intäkter får en fördel vid rangordning av bud. För att minimera risker för överkompensation införs ett system för uppföljning av finansiella uppgifter.

Det blir större flexibilitet i stödsystemet. Enligt det nya förslaget får aktörerna möjlighet att ansöka om förlängd tidpunkt för första lagring, samt får möjlighet att föra över ett överskott av lagrad koldioxid till ett kommande år. Kommissionens statsstödsprövning kan dock leda till ytterligare förändringar i de nu föreslagna förordningarna/föreskrifterna.

Tidplan

När regelverket är på plats kommer en första utlysning att ske. Målet är att en utlysning om den första omvända auktionen ska kunna öppnas och stängas under 2024, men den slutgiltiga tidplanen kommer att tydliggöras efter att den formella statsstödsanmälan är godkänd.

Vid frågor, kontakta ccs@energimyndigheten.se 

>> Till Energimyndigheten

>> Läs även mer om detta i Dagens Industri

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter