Ansökningar om tillstånd att lagra koldioxid i Nordsjön

Det norska Olje- och Energidepartementet har tagit emot ansökningar från fem företag i samband med utlysningen av ett område i Nordsjön relaterat till lagring av koldioxid på norska kontinentalsockeln.

— Det stora intresset för koldioxidlagring på NCS är glädjande. Att vi regelbundet får ansökningar om att annonsera ut områden och att lagra koldioxid i dessa områden visar att vår tilldelningspolicy fungerar som det är tänkt, säger Olje- och Energiminister Terje Aasland.

Departementet har fått förfrågningar från kommersiella aktörer med önskemål om att tilldelas ett konkret område för lagring av koldioxid. Området ligger i Nordsjön och utannonserades den 11 januari 2023 i enlighet med lagringsbestämmelserna.

När ansökningstiden gick ut den 22 februari hade ministeriet tagit emot ansökningar från fem företag. Departementet kommer att behandla inkomna ansökningar och har som mål att tilldela mark enligt lagringsbestämmelserna under första halvåret 2023.

>> Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter