Bio-CCS på Söderenergis agenda!

Igelsta
Igelsta kraftvärmeverk och hamn. Foto: Söderenergi

Bio-CCS på Söderenergis agenda!

Johanna Ek Wahlqvist uppdaterar oss kring ett av många aktuella projekt, bio-CCS hos Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent.

Intresset för bio-CCS är stort och det pågår flertalet projekt i Sverige just nu.  Ett av dessa är Söderenergis projekt (systemstudie) som utreder bio-CCS vid Igelstaverket i Södertälje, där en fullskalig anläggning skulle kunna fånga upp till 600 000 ton koldioxid per år. Ett rejält tillskott när Sveriges utsläpp ska gå mot noll.  Vi tog ett snack med Johanna Ek Wahlqvist, projektledare från Biorecro.

Johanna Ek Wahlqvist
Johanna Ek Wahlqvist, projektledare från Biorecro.

Hej Johanna! Berätta lite kort om projektet för alla som inte känner till det.

– Projektet ”Systemstudie bio-CCS Igelsta” är en fortsättning på förstudien och genom denna systemstudie fördjupar vi kunskapen inför flera viktiga vägval för att kunna realisera bio-CCS på Igelstaverket.

Projektet ska landa i en djupare analys av utformningen av det tekniska systemet, beskriva de finansiella möjligheterna och ge en helhetsbild av hela bio-CCS-kedjan. Det ska fungera som en grund för beslut kring de stora investeringar vi vet krävs och ge tillräckligt underlag för kommande beslut om förprojektering, ansökan om miljötillstånd och för att kunna teckna avtal för finansiering samt transport och lagring av koldioxiden. Vi började efter sommaren 2021 och projektet beräknas vara klart i slutet av 2022.

Vad är senaste nytt i projektet?

– Vi har kommit framåt i flera avgörande delar. Ett viktigt beslut som har fattats efter omfattande studier är att vi endast kommer att jobba vidare med bio-CCS på Igelsta kraftvärmeverk, initialt undersökte vi två av produktionsanläggningarna på Igelstaverket.

– För att projektera och bygga en anläggning för koldioxidavskiljning krävs en hel del planering, yta, tillstånd, logistik och finansiering. Just nu undersöker vi olika tekniker för avskiljning och förvätskning av koldioxid, vilken yta vi behöver för avskiljningsanläggningen, vilka tillstånd som påverkas, affärsmodeller och hur logistiken ska kunna lösas om vi börjar avskilja koldioxid som ska transporteras vidare för mellanlagring och slutlagring.

– Vi fortsätter också att undersöka vilken teknik som passar bäst för att avskilja koldioxiden. Det är många parametrar som påverkar valet, och än så länge har vi inte landat i ett slutgiltigt vägval även om vi sorterat bort en del alternativ. Det som skiljer de olika teknikerna åt är framför allt hur mycket ånga respektive el de kräver, hur mycket värme som kan återvinnas från dem och hur mycket värme som måste kylas bort. De har också olika egenskaper när det gäller hur känsliga de är för varierat produktionsflöde och vilket avfall de ger upphov till.

– När det kommer till logistik och lagring har vi flera alternativ idag – och vi behöver hålla många dörrar öppna.

Vad är det roligaste med att vara en del av projektet?

– Alla möjligheter! Hos Söderenergi finns en passande produktionsprocess med biogena utsläpp, de har en lämplig geografisk placering, ett samarbete med Södertälje hamn på andra sidan kanalen och framför allt finns det ett otroligt driv och engagemang hos de anställda. Detta innebär mycket goda förutsättningar för ett lyckat projekt. Det blir allt tydligare att anläggningen faktiskt är en av de bäst lämpade i Sverige för att utveckla bio-CCS, vilket man konstaterade i förstudien.

Vilken är den största och mest brådskande nöten att knäcka?

– Tillståndsbiten är enormt viktigt och alla som arbetar för att bygga en bio-CCS-anläggning behöver börja titta på detta tidigt i processen.

När Söderenergi om ett par år ska fatta beslut om en investering som kan uppgå till flera miljarder kronor för att fånga in koldioxid är det helt avgörande att satsningen bär sig ekonomiskt och det i sin tur förutsätter att det finns en marknad för produkten.

– Finansieringen måste samspela med befintlig affärsmodell. Kalkylen måste gå ihop och samtidigt ska Söderenergi fortsätta att tillhandahålla och leverera de stora miljötjänster som verksamheten står för idag.

– Vi arbetar intensivt tillsammans med våra branschkollegor och bevakar utformningen av styrmedel, kommande omvända auktioner, EUs arbete med CDR, certifieringar, och de marknadsplatser för bio-CCS-krediter som är på frammarsch.

– Söderenergi har en unik möjlighet att i framtiden producera negativa utsläpp genom bio-CCS. Detta projekt är en storsatsning som innebär att Söderenergi tar ansvar för att nå Sveriges klimatmål, avslutar Johanna.

Tack Johanna, lycka till med ditt fortsatta arbete och ha en riktigt fin sommar!

 

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter