Boxon och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Förpackningsföretaget Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppscertifikat. Det gör att Boxon kan kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på andra sätt.

Förpackningsföretaget Boxon menar att det nära samarbetet med Öresundskraft kan bidra till att lokala, nationella och internationella klimatmål uppnås. Foto: Boxon

– Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av 1 000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen. Det har vi gjort eftersom vi ser CCS som ett komplement till andra utsläppsminskande insatser, som energieffektivisering och minskad användning av fossil energi. Det säger Ann-Sofie Gunnarsson, hållbarhetschef vid Boxon. 

– Intentionsavtalet med Boxon är ett av flera som visar att våra kunder delar vår övertygelse om att vi kan nå klimatmålen om vi samarbetar för att avskilja koldioxid från våra utsläpp. Den breda uppslutningen kring vår satsning är mycket glädjande och vi välkomnar fler att vara med på resan mot netto noll, säger Soraya Axelsson, kommersiellt ansvarig för CCS på Öresundskraft.

>> Läs hela pressmeddelandet från Öresundskraft

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter