Dags att nominera Årets Klimatkvinna

Dags att nominera Årets Klimatkvinna!

Mycket arbete, forskning och utredningar sker inom klimatet – stora som små insatser i de flesta sektorer. Vi vill visa på goda exempel på klimat- och jämställdhetsarbete, utfört av kvinnor, som en del i att driva klimatarbetet framåt. Känner du till någon kvinna som gjort något konkret för klimatet och jämställdhet? Nominera Årets klimatkvinna nu!

År 2020 blir Covid-19-året trots flertalet insatser inom klimatet. Därför är det i år kanske än viktigare att lyfta dessa goda klimatinitiativ. Exempelvis togs initiativ till att 180 politiska beslutsfattare, företagsledare, fackföreningar, organisationer och tankesmedjor gick samman för att bilda en europeisk allians för en grön återhämtning. Bland dessa namn syns flertalet framstående kvinnor som ser detta som en möjlighet att omvärdera vårt samhälle – och skapa en ny modell för välstånd, byggd på gröna principer. Sveriges budgetproposition för 2021 bygger också på grön omställning.

Mycket klimatarbete görs och ofta av kvinnor – detta vill vi visa mer av

För att belysa klimat- och jämställdhetsarbetet och särskilt kvinnligt sådant så utses varje år Årets Klimatkvinna. Årets Klimatkvinna är verksamhetsoberoende, årets klimatkvinna kan vara allt från förskollärare till professor. Årets klimatkvinna ska:

– Stå för båda delar – klimat- och jämställdhetsarbete

– Gjort något konkret för klimatet och/eller jämställdhet, litet som stort

– Klimat/jämställdhetsarbetet ska vara en del av affären, integreras eller ett medel för att nå affärsnytta

Nomineringen är öppen och den 21 oktober 2021 prisas vinnaren. Nomineringen stänger 31 maj.

Nominera Årets Klimatkvinna här!

Ta hand om er!

Styrgruppen för Klimatkvinnor

Nätverket Klimatkvinnor är tvärvetenskapligt för att bredda intryck, kunskap och nätverk inom klimatarbete – alla behövs! Nätverket Klimatkvinnor startades för att driva arbetet framåt för ett #klimatpositivt Sverige år 2045, för en jämställd arbetsmarknad samt som en del i KLIMPO Klimatpositivt & Kolsänkors engagemang i Equal by 30. Syftet med Equal by 30 – initiativet är att samla regeringar, företag och andra organisationer kring målet ”Equal by 30” och kopplat till det synliggöra vad olika aktörer gör i praktiken för att nå uppsatta jämställdhetsmål inom Clean Energy. Svenska regeringen och kanadensiska regering är drivande i arbetet. 

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter