”Det pratas positivt om Södertälje i och med bio-CCS”

Att Söderenergi, som en av landets största fjärrvärmeproducenter, ligger i Södertälje är av väldigt stort värde för kommunen. Med planerna på en bio-CCS-anläggning kan dessutom kommunens ambitiösa klimatmål nås. Telges hållbarhetschef Maria Richtnér sitter med i bio-CCS-projektets styrgrupp och ser många fördelar med projektet för kommunens del.

– Vi ska ta bort alla utsläpp som går, men det kommer inte att räcka. Vi har nu så hårda klimatmål i Södertälje, som faktiskt kräver negativa utsläpp för att vi ska nå i mål, säger Maria Richtnér, hållbarhetschef på Telge.

Söderenergis bio-CCS-projekt startade 2019 och har nu nått den tredje fasen. Det är nu beslut ska tas om vilken teknik som ska användas, samråd ska genomföras och affärsmodell ska tas fram. Dessutom undersöks transport- och logistiklösningar. Målet är en bio-CCS-anläggning i drift 2029.

>> Läs Söderenergis artikel

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter