E.ON undersöker koldioxidavskiljning i Norrköping och Örebro

E.ON undersöker koldioxidavskiljning i Norrköping och Örebro

E.ON undersöker förutsättningarna för avskiljning av koldioxid på fjärrvärmeverken i Norrköping och Örebro. En fullskalig anläggning kan finnas på plats inom 5 till 7 år.

– Sammantaget handlar det om 800 000 ton koldioxid om året, vilket blir ett alexandershugg för att i stor skala reducera utsläppen av koldioxid, säger Anette Blücher, chef för E.ONs Energy Infrastructure Solutions.

E.ON
Växterna fångar koldioxid från luften genom fotosyntesen. När biomassan sedan omvandlas till elenergi och fjärrvärme kan avskiljning och lagring skapa negativa utsläpp i form av kolsänkor. Grafik: E.ON

Studien på Händelö- och Åbyverken handlar om hur man med hjälp av CCS-teknik, Carbon Capture and Storage, kan avskilja och lagra koldioxid. Växterna fångar koldioxid från luften genom fotosyntesen. När biomassan sedan omvandlas till elenergi och fjärrvärme kan avskiljning och lagring, till exempel i tomma oljekällor, skapa negativa utsläpp i form av kolsänkor, vilket ger möjligheter till att minska världens klimatskuld.

– Med CCS-teknik på våra anläggningar skapar vi en substantiell kolsänka, vilket ger E.ON goda förutsättningar att leda den gröna omställningen och bidra till klimatmålen, säger Anette Blücher.

Läs mer i pressmeddelandet från E.ON

 

 

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter