Energimyndigheten finansierar sju projekt för #klimatpositivt

Energimyndigheten finansierar sju projekt för #klimatpositivt

Energimyndigheten har beslutat att finansiera sju projekt som på sikt ska bidra till #klimatpositivt. De sju forskningsprojekten får dela på ca 9,7 miljoner kronor för att undersöka hur negativa utsläpp kan uppnås genom bland annat fysiska tester, studier samt genomförbarhetsstudier. Satsningen är en del av Industriklivet.

1. Tester av BECCS genom HPC vid kraftvärmeverk

Projektet syftar till att uppföra en testanläggning för att genomföra långtidstester med HPC (Hot Potassium Carbonate)-tekniken på en del av rökgasflödet från det fliseldade kraftvärmeverket KVV8 vid Värtaverket. Se tidigare publicerad nyhet. Projektledare: Stockholm Exergi AB

2. Prediktion av koldioxidabsorberande klatrater

Syftet med projektet är att öka förståelsen för klatraters egenskaper och identifiera nya material för koldioxidabsorption. Projektledare: Holly Chemistry AB

3. Genomförbarhetsstudie för Bio-CCS inom Stora Enso svenska sulfatfabriker

Projektets syfte är att ge stöd för att utröna om det är möjligt att installera en fullskalig bio-CCS anläggning inom den svenska delen av Stora Ensos sulfatbutiker. Projektledare: Stora Enso AB

4. Karakterisering av CO2-strömmar i BECCS

Projektets syfte är att få förståelse för hur användandet av biomassa påverkar processdesign och prestanda för koldioxidinfångnings- och lagringsteknik som utvecklats för fossila bränslen, genom att karakterisera de huvudsakliga koldioxidströmmarna. Projektledare: Mälardalens högskola

5. Rollen av BioCCS för negativa koldioxidutsläpp i Uppsala kommun

Projektet ska redovisa en genomförbarhetsstudie för att minska koldioxidutsläpp genom bio-CCS och hur det kan inkluderas i Uppsala kommuns långsiktiga planering tillsammans med näringslivet. Inriktningen är på värme- och elproduktions-relaterad biogen koldioxid i Uppsala. Projektledare: Vattenfall AB

6. Koldioxidavskiljning med alkaliska restprodukter från industriella processer i Sverige

Projektet är en genomförbarhetsstudie med det övergripande målet att utveckla koldioxidavskiljningssystem baserat på mineralförkolning där alkaliska rester från olika industriella processer i Sverige kommer att användas som koldioxidavskiljningsmaterial. Projektledare: RISE Research Institutes of Sweden AB

7. Kalium och natrium i bio-CLC

Med kemcyklinsk förbränning (Chemical-Looping Combustion, CLC) kan biogen koldioxid från förbränning fångas in med lägre energiförluster än andra konventionella metoder. Syftet med projektet är att få kunskap om hur CLC kan användas i anläggningar som förbränner biomassa. Projektledare: Chalmers Tekniska Högskola

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter