Energimyndigheten levererar förslag för Sveriges resa till fossilfrihet

Klimatnytta, konkurrenskraftigt näringsliv och ökad försörjningstrygghet. Omställningen till fossilfritt innebär stora möjligheter för Sverige. Energimyndigheten levererar fem rapporter med beslutsunderlag för en hållbar omställning.

– När vi hanterar klimatutmaningarna ska vi se till att vi också skapar ett smartare, konkurrenskraftigt, mer rättvist och resurseffektivt samhälle. De beslutsunderlag vi nu levererar innehåller nycklar för en lyckad omställning, som gör att Sverige bibehåller sin starka ställning och konkurrenskraft, säger Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.

Styrmedel för CCS och CCU

  • Energimyndigheten föreslår ett utökat producentansvar i form av ett plastansvar. Det innebär att den som sätter fossil plast på marknaden finansierar utsortering, CCS/CCU eller andra åtgärder för att kolet inte ska släppas ut i atmosfären. Därutöver föreslår myndigheten ett antal mindre justeringar i befintliga styrmedel för att underlätta för CCS och CCU.

>> Läs mer hos Energimyndigheten

>> Styrmedel för CCS och CCU (slutrapport)

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter