Energimyndigheten på Klimpos BioCCUS-safari

Den 11 och 12 mars deltog Nationellt Centrum för CCS på en BioCCUS-safari i Köpenhamn som arrangerades av Klimpo. Så här skriver Energimyndigheten i sitt nyhetsbrev den 27 mars:

Träffen hölls i Copenhagen Airport och Maersks lokaler. Vi fick lyssna till lärorika presentationer med fokus på både CCS och CCU. Vi fick också göra ett studiebesök på Amager Resource Center (ARC). Under träffen blev det tydligt att det finns ett stort behov av ekonomiska stöd och statlig riskavlastning för CCS- och CCU-projekt.

Vi som representerade Nationellt Centrum för CCS identifierade även andra knäckfrågor hos de närvarande företagen, exempelvis kopplade till massbalans och allokering samt satsningar på infrastruktur för att hantera koldioxid. Även potentialen och efterfrågan på produktion av bland annat drivmedel genom CCU lyftes fram.

Eftersom Nationellt Centrums huvudsakliga syfte är effektfull aktörssamverkan blev vi även glada för alla de diskussioner och samtal som vi fick möjlighet till.

Många av de frågor som lyftes på evenemanget arbetar Energimyndigheten aktivt med, i och med Nationellt Centrum för CCS. Bland annat deltar vi i arbetsgruppen för CCS under EU ETS Compliance Forum tillsammans med Naturvårdsverket och har därigenom möjlighet att påverka frågor kopplade till massbalans och spårbarhet på EU-nivå.

Behovet av en välfungerande koldioxidtransport – exempelvis genom infrastruktursatsningar – är något som centret lyfter regelbundet i olika forum. Bland annat valdes det som tema på centrets senaste nätverksevenemang, vilket resulterade i rapporten Ett skepp kommer lastat. Däremot har centret hittills inte arbetat i någon större utsträckning med CCU. Det kan dock komma att ändras med anledning av rapporten Översyn av myndigheters uppgifter och ansvar inom energiområdet – delrapport Energimyndigheten. Uppdraget slutrapporteras 29 mars 2024.

>> Läs hela nyhetsbrevet online

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter