Energimyndigheten söker utredare inom industrins klimatomställning med fokus på CCS

Energimyndigheten förstärker nu arbetet inom CCS och bio-CCS med bakgrund i uppdrag om att vara ett nationellt centrum för CCS samt att förbereda för ett stödsystem för bio-CCS.

Sedan tidigare finns ytterligare arbete med CCS hos myndigheten inom bl.a. Industriklivet, där Energimyndigheten sedan 2019 har haft möjlighet att ge bidrag till åtgärder för att uppnå negativa utsläpp.

Svenska företag har flera nyckelroller i omställningen till ett hållbart samhälle och ett viktigt teknikspår är infångning och lagring av koldioxid. EU har som mål att vara klimatneutralt till år 2050. Sveriges mål är att inte ha nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att uppnå negativa utsläpp är bio-CCS en betydelsefull teknik, enligt bland annat FN:s klimatpanel IPCC och EU. CCS är ett komplement till andra utsläppsminskande insatser som energieffektivisering och minskad användning av fossil energi. Tillsammans bidrar insatserna till att Sverige ska nå de nationella klimatpolitiska målen och de internationella målen.

>> Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter