Ett viktigt steg mot minskad klimatbelastning från avfall!

Renovas styrelse har idag fattat ett inriktningsbeslut att införa koldioxidinfångning och lagring eller återanvändning, så kallad CCS eller CCU, på en av fyra linjer på Sävenäs Avfallskraftvärmeverk till år 2030. Införandet av CCS eller CCU skulle ge en möjlighet till halvering av Renovas klimatpåverkan.

Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg är ett av världens mest effektiva. Här blir varje år ca 550 000 ton brännbart avfall, som inte kan återvinnas på annat sätt, till el och värme. Foto: Renova / Joacim Winqvist.

Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning för att identifiera möjliga sätt att minska klimatbelastningen från energiåtervinning av avfall. Inriktningen har varit att i första hand arbeta för att plast inte ska hamna i det avfall som går till energiåtervinning.

Styrelsen beslutade också att hemställa till alla ägarkommuner om deras ställningstagande då inriktningsbeslutet kan få stor påverkan ekonomiskt.

>> Läs hela pressmeddelandet från Renova

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter