Europeisk entusiasm för koldioxidavskiljning – oro för kostnader

Europeiska industri- och energiföretag anser att avskiljning och lagring av koldioxid är avgörande för att uppnå EU:s klimatmål. Det är huvudintrycket av de drygt 100 remissvar som EU-kommissionen nu har fått in.

Före jul kommer EU-kommissionen att lägga fram en plan för vilken roll avskiljning och lagring av koldioxid kommer att spela i avkarboniseringen av EU fram till 2030, 2040 och 2050. 2050 ska EU vara klimatneutralt.

Dessutom vill EU-kommissionen ha input för att optimera CCS-potentialen, inklusive att skapa infrastruktur för transport och lagring av CO₂ i EU. Tidsfristen för att lämna synpunkter gick ut den 31 augusti. Mer än 100 utlåtanden har inkommit. De är övervägande mycket positiva till att EU bör utveckla infrastruktur för avskiljning och lagring av koldioxid, men också för den framtida användningen av CO₂. Men det stora problemet är kostnaden.

>> Läs hela artikeln hos TU Norge

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter