Faktapromemoria från Miljödepartementet: Meddelande om hållbara kolcykler

Meddelande om hållbara kolcykler

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Hållbara kretslopp för kol, COM(2021) 800.

Förslaget beskriver behovet av och EU-kommissionens plan för att utveckla både naturliga och tekniska system för upptag, infångning, återanvändning och lagring av kol i stor skala för att nå EU:s mål om klimatneutralitet. EU-kommissionen betonar vikten av att skapa incitament och affärsmodeller för att åstadkomma ökade koldioxidupptag både i naturliga kolsänkor i ekosystem (carbon farming) och genom koldioxidinfångning (bio-CCS/DACCS).

De mest framträdande delarna handlar om ett certifieringssystem för kolinlagringskrediter som ska tas fram under 2022 samt regelverk och stödfunktioner för att främja upptag, kolinfångning och återanvändning av koldioxid.

Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter