Fem nordeuropeiska länder ingår bilaterala överenskommelser om export av koldioxid för permanent lagring

Nu har Danmark, Belgien, Nederländerna och Sverige undertecknat bilaterala överenskommelser med Norge om gränsöverskridande transport av koldioxid för geologisk lagring. Dessutom ingår Sverige ingår en bilateral överenskommelse med Danmark. I och med detta är ett av hindren för en välfungerande marknad för infångning och lagring av koldioxid i Nordsjöregionen undanröjt.

– Utöver omfattande utsläppsminskningar kommer avskiljning och lagring av koldioxid vara en viktig pusselbit i arbetet att klara klimatmålen och nå hela vägen ner till nettonollutsläpp till år 2045 och negativa utsläpp därefter. CCS och BioCCS kommer att spela en nyckelroll för EU:s mål om klimatneutralitet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

>> Läs mer hos Regeringskansliet

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter