Först ut med koldioxinfångning i Innlandet

Carbon Centric og Eidsiva Bioenergi har inngått en intensjonsavtale om å etablere karbonfangst ved avfallsforbrenningsanlegget Trehørningen energisentral, utenfor Hamar. Det skriver Carbon Centric i ett pressmeddelande (norsk version) idag. Engelsk version finns att läsa här.

Illustrasjon av karbonfangstanlegget i forkant av Eidsiva Bioenergis avfallsforbrenningsanlegg.

Mellom 50 000 – 70 000 tonn CO2 kan hentes ut fra røykgassen årlig og bli til en verdifull ressurs for andre virksomheter. Målsettingen er at anlegget står klart i 2025.

Det vil da rense mer enn 80 prosent av CO2-utslippene fra forbrenningsprosessen. Dette vil gi et fangstvolum som tilsvarer 5-6 tankbiler med flytende CO2, per dag, eller det årlige utslippet til
11. 000 – 15. 000 fossilbiler.

Enklere å gjennomføre

Carbon Centric spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer, og vil ta investeringene og ansvaret for å etablere og drifte fangstanlegget.

– Vi er glade for at Eidsiva Bioenergi ønsker å jobbe sammen med oss. Dette er et levende eksempel på at karbonfangst lar seg gjennomføre allerede i dag. Nøkkelen er modulbaserte karbonfangstanlegg med mindre og standardiserte dimensjoner. Det gjør at forbrenningsanlegg kan kutte sine klimagassutslipp på en raskere, rimeligere og tryggere måte, forteller Kenneth Juul, CCO, Carbon Centric.

Kenneth Juul, CCO, Carbon Centric.

Fra avfall til ressurs

Avfallsforbrenning på Trehørningen er viktig for å håndtere avfall som ikke kan, bør eller skal gjenvinnes. Anlegget står i dag for forsvarlig behandling av restavfallet fra lokale interkommunale selskap og næringsaktører. Overskuddsvarmen gjenvinnes til fjernvarme som forsyner Hamar by og omegn med fornybar energi, industridamp og strøm. Dette avlaster strømnettet og bidrar til elektrifisering av samfunnet og grobunn for lokalt næringsliv.  Trehørningen er derfor allerede et betydelig miljøtiltak for regionen.

– Eidsiva Bioenergi ser frem til samarbeidet med Carbon Centric om karbonfangst hvor CO2 gjøres om til noe nyttig. Her kan vi gi biogen CO2 til bruksmarkedet for å erstatte fossilt CO2, samtidig som vi fjerner utslippet fra anlegget vårt. Dette er et bidrag til sirkulær økonomi som er i tråd med vår strategi. Og når CO2 først er fanget, kan man også se mulighet for fremtidig lagring, sier Marit Storvik, direktør i Eidsiva Bioenergi AS.

Raskere til nullutslipp med bruk

Carbon Centric, med Østfold Energi som største eier, er i ferd med å bygge opp en plattform for karbonfangst og håndtering av CO2. Med realisering av dette prosjektet vil selskapet komme opp i et totalt fangstvolum på 170 000 tonn.

I første omgang skal den resirkulerte gassen gå til bruk, men på sikt vil det være mulig å lagre deler av volumet. I mellomtiden sørger karbonfangst fra bærekraftige kilder for at man får en mer grønn CO2 inn i brukermarkedet, noe som både bidrar til å fortrenge CO2 fra fossile kilder og til etableringen av nye bærekraftige produkter.

– Verden trenger mye karbonfangst både for bruk og for lagring for å nå klimamålene. Ved å fokusere på bruk av CO2 fra bærekraftige kilder kan vi etablere mer fangstkapasitet på kortere tid, uavhengig av lageralternativene, avslutter Juul.

For mer informasjon, kontakt:

Kenneth Juul, Chief Commercial Officer, Carbon Centric AS
kj@carboncentric.no +47 99 00 82 69

Marit Storvik, Direktør, Eidsiva Bioenergi AS
marit.storvik@eidsiva.no +47 976 45 440

Carbon Centric AS

  • Etablert i 2021 av et gründerteam og kraftprodusenten Østfold Energi,
  • Spesialiserer seg på å utvikle klimapositive prosjekter med karbonfangst fra avfall- og bioforbrenning.
  • Selger også nøkkelferdige fangstanlegg, samt leverer karbonfangst som tjeneste
  • Samarbeider med teknologipartnerne KANFA og Slåttland Mekaniske Industriverksted
  • Har tre prosjekter i porteføljen med årlig fangstkapasitet opp mot 170 000 tonn CO2 fra 2025. Selskapet har betydelige internasjonale ambisjoner

Eidsiva Bioenergi AS

  • Ble etablert i 2008 og drifter, prosjekterer og bygger ut fjernvarme
  • Heleid datterselskap av Eidsiva-konsernet med virksomhet primært i Innlandet og Viken
  • Er Norges tredje største fjernvarmeleverandør med mer enn 210 km med fjernvarmenett og med leveranse på over 450 GWh per år med produksjon i 10 byer/tettsteder i Innlandet/Viken
  • Er en betydelig bidragsyter i det grønne skiftet i regionen gjennom miljøvennlige avfallstjenester, økt fornybar energiproduksjon og frigjøring av elektrisk energi til andre formål.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter