Gemensam vision och strategi för koldioxidinfrastruktur i Nederländerna, Belgien och Nordrhein-Westfalen

Strategi för regional koldioxidinfrastruktur

Bellona EU har publicerat ett brev, undertecknat av intressenter från det civila samhället och den privata sektorn från Nederländerna, Belgien och Nordrhein-Westfalen, med en gemensam uppmaning till de nationella och regionala regeringarna att påskynda och fördjupa sitt samarbete kring en gemensam vision och strategi för att förverkliga en infrastruktur för transport och lagring av koldioxid.

Call for action i sammanfattning:

  1. Inrätta en arbetsgrupp för gränsöverskridande koldioxidtransport och lagringsinfrastruktur.
  2. Ta en ledande roll i att definiera ramvillkoren för CCS.
  3. Utveckla en gemensam rättslig ram: Ratifiera Londonprotokollet och förhandla fram internationella avtal mellan Nederländerna, Belgien och Tyskland för transport av koldioxid över gränserna i linje med Londonprotokollet.
  4. Tillhandahåll den nödvändiga finansieringen och inrätta en gemensam finansieringsmekanism.
  5.  Se till att infrastrukturen kan byggas ut för att ansluta till andra industrikluster.

Läs hela brevet hos Bellona

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter