Granitor tillverkar en världsunik pilotanläggning för koldioxidinfångning

Granitor tillverkar en världsunik pilotanläggning för koldioxidinfångning

En världsunik pilotanläggning för koldioxidinfångning byggs just nu i en av Granitor Rodoverkens mekaniska verkstäder.

Pilotanläggningen är en del av forskningsprojektet ”Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO” där Granitor står för processdesign, konstruktion, tillverkning, installation och idrifttagning.

Projektet påbörjades under hösten 2021 och i en studie som löper under cirka tre års tid ska en unik metod testas för att avskilja koldioxid från anläggningar som ägs av Växjö Energi, Öresundskraft och Sysav.

Efter en intensiv projekteringsfas har projektet nu gått över i tillverkning i en av Granitors mekaniska verkstäder.

– Uppnår vi ett positivt resultat under piloten så finns förhoppningar om en fullskalig anläggning inom cirka fem år, förklarar Jesper Moberg, Granitor Systems, som är processansvarig i projektet.

Tillverkningen sker främst i rostfritt och huvudsakligen enligt EN 13445. Tillverkade komponenter monteras ihop i Granitors verkstad till en fullständig pilot. Piloten planeras att skickas till site inom en månad för att anslutas mot Växjös befintliga anläggning innan den tas i drift.

Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter