Hafslund Eco, Infranode och HitecVision förvärvar Fortum Oslo Varme

Hafslund Eco
Från vänster: Jon Vatnaland, Senior Partner, HitecVision; Martin S. Lundby, Deputy CEO and Executive Vice President of Growth and Investments, Hafslund Eco; Erik Botnevik, Country Manager for Norway, Infranode.

Hafslund Eco, Infranode och HitecVision förvärvar Fortum Oslo Varme

Ett nytt partnerskap, bestående av Hafslund Eco, Infranode och HitecVision, har ingått avtal om att förvärva Fortum Oslo Varme.

– Vårt mål är att realisera CCS-projektet (fångst och lagring av koldioxid) i Oslo, säger Martin S. Lundby, vice vd och chef för tillväxt och investeringar på Hafslund Eco.

Fortum Oslo Varme är Norges största fjärrvärmeleverantör och transaktionen värderar företaget till cirka 20 miljarder NOK. Företaget levererar hållbar fjärrvärme och el till kommersiella fastigheter och bostäder i hela Oslo, och tillhandahåller värme och varmvatten till mer än 200 000 personer. Efter transaktionen blir Hafslund Eco majoritetsägare med 60 procents ägande i Fortum Oslo Varme, medan Infranode och HitecVision kommer att ha en betydande minoritetspost på 20 procent vardera.

Viktig klimatlösning för Oslo

Partnerskapet är inställt på att förverkliga projektet för infångning av koldioxid på Klemetsrud. Fjärrvärmeverket står för cirka 14 procent av Oslos totala utsläpp. Därför kommer förverkligandet av CCS att vara avgörande för att Oslo kommun ska nå sina ambitiösa klimatmål om att minska utsläppen med 95 procent till 2030.

– Hafslund Eco ser CCS-projektet som ett viktigt åtagande för att lyckas med visionen om en förnybar och helt elektrifierad framtid, och vi kommer att göra vad som är möjligt för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av CCS vid Klemetsrud. Detta projekt kommer att ta bort Oslos största utsläppspunkt och minska koldioxidutsläppen med 400 000 ton årligen i Oslo, säger Lundby.

Hafslund Eco är Norges näst största kraftproducent och är helägt av Oslo kommun. Som en del av transaktionen kommer Oslo kommun att överföra sitt 50-procentiga ägande i Fortum Oslo Varme till Hafslund Eco. Affären har godkänts av parterna. Den måste nu godkännas av Oslos kommunfullmäktige och norska konkurrensmyndigheten innan den kan slutföras.

Läs hela pressmeddelandet här

Pressmeddelandet från Fortum Oslo Varme

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter