Handbok: CCS för avfallsförbränning

Statkraft Varme, Forus Energigjenvinning, BIR, Returkraft och Hafslund Oslo Celcio är norska avfallsförbränningsanläggningar som alla har aktiviteter relaterade till avskiljning, lagring och/eller användning av koldioxid (CCUS) – med många liknande utmaningar.

Med detta som bakgrund har parterna etablerat branschsamarbetet KAN – Climate cure for Waste Incineration i Norge som ska bidra till ökat informationsutbyte och bättre lösningar kring CCUS för avfallsbranschen via ökat samarbete kring gemensamma utmaningar.

Med stöd från CLIMIT har partnerna tagit fram en Handbok: CCS för avfallsförbränning, med hjälp av Norsk Energi och COWI.

Handboken fungerar som ett hjälpmedel och guide för andra avfallsförbränningsanläggningar som planerar att starta ett CCS-projekt, eller anläggningar som redan har pågående
CCS-projekt.

>> Läs mer och ladda ned handboken

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter