Helsingborgarna positiva till att avskilja koldioxid på Filbornaverket

Öresundskraft

Helsingborgarna positiva till att avskilja koldioxid på Filbornaverket

Helsingborgarna är positiva till planerna på att avskilja koldioxid från rökgaserna på Filbornaverket med så kallad CCS-teknik (Carbon Capture and Storage). Men kunskapsnivån är låg. Det visar en attitydundersökning från Öresundskraft.

Öresundskrafts mål är att ha en CCS-lösning på plats på Filbornaverket 2027 och genomför nu en genomförbarhetsstudie med stöd av Energimyndigheten inom ramen för Industriklivet. Studien ligger till grund för nästa steg, en ansökan om stöd till investeringen via EU:s Innovationsfond.

– Att vi får acceptans och stöd för projektet från ägare, kunder och närboende är en förutsättning för att vi ska kunna bygga en CCS-anläggning och lokal infrastruktur för transport av koldioxid. Då är det viktigt att få en känsla för attityderna och kunskapsnivån, förklarar Ann-Sofie Lindqvist, projektledare på Öresundskraft.

På uppdrag av Öresundskraft har därför Origo Group genomfört en attitydundersökning bland en panel av 500 helsingborgare. Undersökningen visar bland annat att de flesta anser att koldioxidinfångning är positivt ur miljöhänseende – men att mer än hälften har ingen eller väldigt liten kunskap kring tekniken.

Endast en av fem känner till att Öresundskraft jobbar med CCS. Visserligen finns ett intresse för att få veta mer kring utvecklingen, men det är måttligt. De yngsta och äldsta respondenterna vill veta mer i större utsträckning än andra åldersgrupper.

– Att fånga in och lagra koldioxid är ett viktigt steg mot en klimatneutral region. För att förklara hur vi vill göra det behöver vi sprida information och kunskap, bland annat kommer vi att beröra frågan på vårt seminarium om koldioxid under H22, avslutar Ann-Sofie Lindqvist.

Till pressmeddelandet från Öresundskraft

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter