Horisont Energi och E.ON undertecknar avsiktsförklaring om industriell koldioxidlagring i Nordsjön

E.ON har för avsikt att leverera mer än en miljon ton koldioxid årligen till 2030 från sina kunder över hela Europa – motsvarande de årliga utsläppen från cirka en halv miljon bensinbilar.

Horisont Energi och E.ON intensifierar sitt befintliga samarbete för att tillsammans bygga en europeisk kolvärdekedja. Idag undertecknade båda företagen en avsiktsförklaring (Letter of Intent), där E.ON avser att tillhandahålla mer än en miljon ton befintlig koldioxid per år från sina europeiska kunder till 2030, med start från 2027 med gradvis ökning.

Horisont Energi kommer att tillhandahålla tjänster inom sjötransport av koldioxid och långtidslagring. Med förbehåll för tilldelning av licens, siktar Horisont Energi på att starta driften av CCS-projektet ”Errai”, beläget i Norge. För detta ändamål ska utvecklingen av en europeisk kolvärdekedja tillämpa beprövad och mogen teknik för avskiljning, transport och lagring av koldioxid i industriell skala.

>> Läs hela pressmeddelandet hos Horisont Energi

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter