Industriklivet och CCS-relaterade tekniker föreslås få ytterligare 100 miljoner kronor i budgetpropositionen

För att klara klimatomställningen måste industrins utsläpp minska. Tekniker för negativa utsläpp som bio-CCS ska bidra till att Sverige når målet om nettonollutsläpp senast 2045. Regeringen avser därför att satsa 100 miljoner kronor under 2024, och lika mycket 2025 för att möjliggöra minskade utsläpp och stärkt konkurrenskraft.

– Industriklivet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att stödja utvecklingen av ny teknik och investeringar i nya gröna industrier. Regeringens förslag innebär ett sammanlagt anslag på cirka 1,5 miljarder kronor i budgeten för 2024 när vi nu tillför 100 miljoner till Industriklivet för att stötta de industrier som vill ligga i framkant och ställa om för att minska sina utsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

 – Med Industriklivet påskyndar vi den gröna omställningen genom att skala upp användandet av nya tekniker som minskar utsläpp. Detta skapar fler jobb, ökar tillväxten och stärker svensk konkurrenskraft, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Förslaget innebär att Energimyndigheten, som ansvarar för Industriklivet, kan ge mer stöd till projekt och investeringar under 2024. Pengarna ska gå till viktiga satsningar för industrins omställning och för utvecklingen av CCS-relaterade tekniker. 

>> Läs mer

Pressmeddelande från Klimat- och näringslivsdepartementet

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter